Det handlas mat på nätet för närmare tre miljarder kronor om året i Sverige, i en bransch som växer ganska stadigt. Inte minst har de färdiga matkassarna såsom matkassebutiker.se bidragit till den starka tillväxten där livsmedelshandeln gått spikrakt upp och den digitala handeln överlag ökar så mycket att det skapar problem för vissa butiker vilka inte hängt med i utvecklingen.

 

Det här är troligtvis också bara början där allt fler kommer välja beställa sina varor online och få dem levererade till dörren. Vi lever redan en ganska stressfylld tillvaro med många åtaganden, mycket som skall planeras in för att hanteras. Därför är det trots allt inte särskilt förvånande att nästan varannan matkasse som säljs online är en så kallad färdig där nätbutiken valt vilka ingredienser som skickas hem med recept och mottagaren helt enkelt får ett antal färdigplanerade måltider. De löser en hel del av vardagsproblemet för många.

 

Sänkta priser att vänta

 

Det finns många anledningar varför man handlar varor online där en av de främsta är förmånligare priser. I fysisk butik måste de finnas personal och dessa måste givetvis få sin lön. En utgift som tas ut på varans pris. I en nätbutik krävs mindre personal och därmed kan priserna sänkas. Med mat krävs fortfarande en hel del logistik. Någon skall plocka ihop varorna, en annan köra ut dem och det påverkar naturligtvis kostnaden.

 

Med en ökning i e-handel av matvaror kommer den här logistiken kunna effektiviseras avsevärt. Exempelvis en chaufför som skall göra sin dagliga tur och köra ut varor kan med tiden ha så många regelbundna dagliga kunder inom ett begränsat område att kostanden minskar drastiskt och nätbutiken därmed kan hålla nere priserna.

 

Underlättad vardag

Den största gruppen av de som handlar sin mat på nätet lever i storstäderna och i är åldrarna 25-35 år. Man lever tillsammans med annan vuxen och har inte sällan barn. Man har sedan tidig ålder vant sig vid den teknologi som är Internet, litar på den och har lätt för att se bekvämligheten. Hur det sparas både energi och tid i en vardag vilken annars kan vara ganska stressfylld.

 

Man slipper ta sig till matbutiken och kan umgås med familjen istället, och i färdiga matkassar som förberetts med recept samt de ingredienser som behövs för att tillaga rätterna går det att både inspireras med nytt som aldrig provats förut och befrias från pressen att behöva komma på något själv. En process vilken ibland till och med kan vara frustrerande.

 

Enkelhet i vardagen

 

Även enkelhet är en anledning varför allt fler väljer att handla sin mat på nätet. Några av tjänsterna har specialiserat sig på att leverera ekologiska produkter som blivit populära. I en fysisk butik behöver man leta bland hyllorna där dessa inte har en egen sektion, istället står varje sorts vara placerad med vissa ekologiska alternativ i diskarna eller på hyllorna. I en nätbutik går det att med ett enkelt val filtrera fram endast ekologiska varor och enbart göra sina val bland dessa.