När man startar igång sin affärsverksamhet är det mycket att ta itu med för att den skall vara fungerande och någonstans att utföra uppgifterna är en given detalj. Som frilansare eller mindre företag där ingen egentlig tillverkning sker kan det vara tillräckligt att sitta hemma. Att skapa ett kontor i den egna bostaden. Men det är både fördelar och nackdelar med detta. Det krävs en annan form av disciplin då man arbetar hemma, och den dagliga kontakten med andra kan vara nog så betydelsefull särskilt om man fastnat och behöver bolla tankar med någon.

 

Varje kvadratmeter räknas

Att arbeta hemma kan visserligen göra att man sparar in på kostnader, att hyra ett kontor kan göra att omkostnaderna skjuter i höjden. Men det finns alternativ och en medelväg som Matchoffice.

 

Istället för att skriva kontrakt på en lokal som man binder sig till under längre tid går det söka sig till ett kontorshotell, eller till så kallad coworking . På det sättet får man alla fördelar med ett eget kontor samtidigt som utgifterna hålls nere.

 

Att hitta en lämplig lokal har aldrig varit enklare. Trots att trycket särskilt i de stora städerna är enormt. Men tack vare den smarta idén att skapa utrymme med kollektiv kontorslokal har man lyckats med något förträffligt. De som vill bygga sitt bolag utan att behöva påfresta budgeten för mycket, ges chansen att göra så samtidigt som det öppnar för möten där det kan ske ett utbyte av kreativitet och problemlösning med andra vilka inte ens behöver verka inom samma bransch.

 

Boka billigare

 

Det är med andra ord fullt möjligt för en mindre företagare att lösa kontorslokal på ett smidigt sätt där utgifterna inte behöver bli enorma. Eller för all del om man redan är en väletablerad firma med stor omsättning men ändå på ett sunt vis vill hålla omkostnaderna nere. Tack vare kontorshotell och coworking.